Oktober er Kreftforeningens faste aksjonsmåned for bekjempelse av brystkreft. Vi på Klinikk Haukeland støtter opp om aksjonen og oppfordrer alle kvinner i alle aldre til å gjennomføre egenundersøkelse av brystene regelmessig. Vi oppfordrer kvinner som er i målgruppen for mammografiscreeningen til å delta. Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen mer skånsom.

På Klinikk Haukeland har vi gode rutiner når kvinner skal inn til et planlagt brystinngrep her hos oss. Dersom pasienten er over 40 år og/eller har genetisk disposisjon for brystkreft henviser vi alltid til preoperativ mammografi.

Vi oppfordrer deg til å støtte den viktige forskningen som brystkreftforeningen gjør ved å kjøpe en Rosa sløyfe. Her på Klinikk Haukeland gir vi 10% av omsetningen fra alle Green Peel behandlingene til Rosa sløyfe-aksjonen fra uke 41 til og med uke 44.

Fakta om brystkreft:

• I 2021 fikk 3991 norske kvinner påvist brystkreft for første gang, noe som er 567 flere enn året før.
• Også menn kan få brystkreft, og hvert år er det rundt 30 norske menn som får diagnosen.
• Dobbelt så mange får brystkreft i dag sammenlignet med for 60 år siden. Heldigvis er det også flere som overlever. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen.
• Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil. Noen tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet.
• I Norge er det i dag over 55 000 personer som har blitt friske av eller som lever med brystkreft. 600 nordmenn dør av brystkreft hvert år.

Kilde: Kreftregisteret

Rose Sløyfe aksjonen 2022