Klinikk Haukeland har mange pasienter som ønsker operasjoner for overflødig hud etter slankeoperasjoner eller stort vekttap.

Det kan dreie seg om blant annet mageplastikker, body-lift, seteløft, lår-og armplastikker, brystløft/brystreduksjoner eller brystløft med proteseforstørring.

Kirurgene her har over 20 års erfaring med såkalt «postbariatrisk kirurgi» det vil si operasjoner etter stort vekttap og er slik sett kanskje blant kirurgene med mest erfaring på dette feltet. Vi gjør også mye sekundære inngrep etter tidligere operasjoner andre steder hvor resultatet ikke er blitt så tilfredsstillende.

Det er mange hensyn å ta i forhold til operasjoner for løs hud etter stort vekttap. Det er ofte mer omfattende enn operasjonene som ligger innenfor det som er mer som rent kosmetiske å regne.

Selve operasjonene tar mer tid og kirurgene må også tidvis velge andre løsninger enn ellers for å komme i mål. Dette krever lang erfaring som vi her ved Klinikk Haukeland kan tilby.

Vi vil sikre at du får en informativ og god konsultasjon og hjelpe deg med å prioritere rekkefølgen på inngrepene dersom det er aktuelt med flere.

Vi har ingen avtaler med det offentlige helsevesenet for denne type operasjoner og pasientene er derfor selv-betalende. Fordelen med dette er at du som pasient selv kan bestemme når du vil opereres og du kan også være med på å bestemme omfanget og innholdet av operasjonen.

Fjerning av hud etter en slankeoperasjon