Spesialistkompetanse i alle ledd

Pasienter som gjennomgår kirurgiske prosedyrer skal få denne utført i trygge omgivelser fra konsultasjon til ferdig utført inngrep. “Fullt team” som innebærer høyspesialisert kompetent personell i alle ledd gjør at du som pasient er overvåket før, under og etter din behandling. Ved klinikk Haukeland vil alle pasienter som gjennomgår behandling enten det er for mindre inngrep i lokalbedøvelse eller kirurgi som krever narkose få den beste oppfølging fra første til siste ledd. Som en seriøs og høykompetent klinikk organiserer vi oss som et sykehus der vi alltid har fullt team tilstede ved alle operasjoner, dette inkluderer spesialist i Anestesi som overvåker din narkose kontinuerlig, erfaren anestesisykepleier som følger deg før og etter behandlingen helt til du er klar for å reise hjem. Spesialister i Plastikkirurgi samt erfaren operasjonssykepleier som hele tiden påser at din behandling er av ypperste kvalitet etter de mest moderne retningslinjer.

I de tryggeste hender

Vår operasjonsavdeling følger de strengeste kriterier for kvalitet og sterilitet og er utstyrt med det ypperste av utstyr nødvendig for trygg behandling.
Kvalitet i alle ledd er for oss ved Klinikk Haukeland helt avgjørende for at du som pasient skal få den tryggeste behandlingen og den beste opplevelsen når du gjennomgår behandling ved vår klinikk. Vår spesialistkompetanse gjør at du som pasient er i de tryggeste hender.

Martin Jørgensen.