Tidligere sa man gjerne at silikonproteser burde byttes hvert 10. år. Dette gjelder ikke lenger. De fleste anerkjente produsenter av silikonproteser gir en garanti for at protesene ikke vil sprekke. Dessuten er det nå lenge siden man byttet fra silikonproteser med flytende silikon til silikon i gele-form (cohesive). Dette innebærer at en eventuell sprukket protese ikke vil kunne lekke ut, slik de gamle protesene kunne.

Silikonlekkasje kan forårsake en lokal irritasjonstilstand i brystvevet, med påfølgende arrdannelse, ujevnheter og hard kapseldannelse. Protesene som benyttes i dag, er av bedre kvalitet, og sikkerheten er godt dokumentert.

I dag sier vi gjerne at dersom man er fornøyd med hvordan brystet og protesen ser ut og føles, er det ingen grunn til å bytte ut silikonprotesene. Ofte kan man for eksempel gå gjennom både ett og to svangerskap og fortsatt være fornøyd med brystets utseende. Mange kvinner har proteser mye lenger enn 10 år uten at det oppstår et behov for bytte.

Det er likevel slik at ingen fremmedlegemer i kroppen, slik som silikonproteser, har livslang levetid. Man må regne med å enten bytte eller fjerne silikonprotesene på et tidspunkt.

Årsakene til at man etter hvert må bytte brystproteser kan være mange. En grunn kan være at det dannes en hard kapsel rundt protesen, noe som kan sammenliknes med hard arrdannelse. Dette var et vanligere problem tidligere, med andre typer silikonproteser og eldre operasjonsteknikker.

Mer vanlige problemstillinger i dag er at brystet og brystprotesen ikke lenger «passer» sammen. For eksempel kan brystet etter svangerskap og amming ha endret seg såpass at formen og størrelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Det samme kan skje ved store vektendringer, aldring eller endret elastisitet i huden. Ønsket om å endre størrelse kan også fremkalle et ønske om å bytte silikonproteser.

Bytte av proteser kan innebære et direkte bytte under samme operasjon. Noen ganger kan det også være nødvendig å kombinere dette med et brystløft, spesielt hvis det over tid har utviklet seg heng. Andre ganger kan det være nødvendig å fjerne proteser i én operasjon og utføre en ny forstørring eller brystløft i en senere operasjon. Dette vil kirurgen gjennomgå og forklare under konsultasjonen.

Hos Klinikk Haukeland har vi spesialisert oss på denne typen operasjoner. Vi har derfor særskilt kompetanse og lang erfaring innenfor alle aspekter av protesebytte, og betjener pasienter fra hele landet. Vi benytter hovedsakelig anerkjente Motiva silikonproteser, men kan også tilby andre typer ved ønske.

Martin Jørgensen.