I forskrift av 01.07.05 med hjemmel LOV-1999-07-02-64-§13 er det ikke lov med markedsføring av finansiering av plastikkirurgiske behandlinger med kosmetisk indikasjon i hud eller underhud.

Klinikk Haukeland har bevisst unnlatt å gjøre slik informasjon tilgjengelig på våre informasjonskanaler da dette vil kunne bli oppfattet som markedsføring.

Det er vår anbefaling at pasienter som planlegger å utføre et plastikkirurgisk inngrep primært finansierer dette med oppsparte midler eller via lån gjennom sin egen bank. Som andre aktører vil Klinikk Haukeland være behjelpelige med informasjon om alternativ finansiering når pasienten tar direkte kontakt med klinikken og ønsker å gjennomgå behandling.

Hvis du har spørsmål eller lurer på ting rundt din finansiering av en behandling kan du ta kontakt med vår resepsjon via telefon 32828301 eller mail post@klinikkhaukeland.no så kan vi være behjelpelige med å besvare eventuelle spørsmål.

Søk om finansiering til behandling