Det utføres idag plastikkirugiske operasjoner av leger som ikke er spesialister i plastikkirurgi.

Regelverket er dessverre ikke vanntett og flere tilbyr behandlinger som skal utføres av en spesialist i plastikkirurgi. En Plastikkirurg er en lege som har gjennomgått medisinsk grunnutdannelse 6 år med påfølgende obligatorisk turnustjeneste i 1,5 år.

Etter dette starter man generell kirurgisk utdannelse  som hos de fleste varer 3-6 år. Når dette er gjennomført går man videre til spesialisering i plastikkirurgi som i de fleste tilfeller tar ytterligere 4-6 år eller lengre. I denne perioden skal man læres opp, kurses og etter hvert selvstendig utføre og håndtere  et stort antall tilstander både planlagt og akutt. Når minstetiden (6 år), inngrep og alle obligatoriske kurs er utført kan man søke om spesialistgodkjenning.  De aller fleste spesialister i plastikkirurgi har brukt mange flere år enn dette. Når helsedirektoratet etter et svært grundig gjennomgang godkjenner søknaden får man spesialistgodkjenning og først da kan man kalle seg Plastikkirurg,

Har din behandlende lege norsk spesialistgodkjenning og er overlege i plastikkirurgi, kan du være trygg på at legen har mange års erfaring innen plastikkiurgiske operasjoner og problemstillinger.

Martin Jørgensen.

Vi på Klinikk Haukeland tilbyr flere ulike behandlinger innen plastikkirurgi, og dette kan du lese mer om ved å besøk denne siden.