Brystproteser vil normalt ikke kunne beholdes livet ut. I vårt samfunn hvor kosmetiske inngrep og plastisk kirurgi har blitt en stadig mer vanlig, utgjør brystforstørrelse en sentral plass i mange kvinners liv. Det som kanskje ikke alltid er like belyst, er tiden etter etter implantasjon av brystproteser. I denne artikkelen skal vi dykke dypere inn i aspekter ved skifte av brystprotese og de ulike faktorene som kan lede til dette valget.

Protesegaranti: Nyansering

I begynnelsen, da brystproteser begynte å bli vanlige , ble det først sagt at man måtte bytte protesene etter 10 år fordi det var en risiko for at de ville sprekke med tiden. Så ble protesene forbedret og man gikk man over til å tilby livstidsgaranti på protesene. Dette kunne ofte virke forvirrende fordi det ble oppfattet som en livstidsgaranti på hele brystproteseoperasjonen. Det var det aldri snakk om. Garantien fungerte slik at dersom protesene sprakk, ville pasienten få en ny kostnadsfri protese fra produsenten. Kostnaden med å operere derimot, ble ikke garantert av produsenten.

I de tidlige utgavene av slilkonproteser brukte man flytende silikon. Dette, kombinert med en litt svak protesevegg, kunne resultere i at protesen sprakk og flytende silikon rant ut i vevet. Det kunne fremkalle kapseldannelse ( les mer om dette nedenfor) og betennelsetilstand i brystet. I de siste 20 årene har silikonproteser blitt forbedret en med robust protesevegg og silikonen innenfor er en gele, ikke flytende. Risikoen for at en protese sprekker (rumperer) er svært liten. Man her derfor igjen gått bort fra å fokusere på livstidsgaranti på protesene fordi det enkelt sagt ikke er så aktuelt. Likevel finnes det en rekke årsaker som kan lede til behovet eller ønsket om et proteseskift.

Årsaker til proteseskift

  • Kapseldannelse: Dette fremstår som et av de mest prominente problemene etter en brystforstørrelse. Selv om den eksakte mekanismen fortsatt ikke er fullt ut forstått, knyttes kapseldannelse ofte til en lavgradig infeksjon som fremkaller en immunrespons. Resultatet blir en strammende hinne rundt protesen ( kalles også hard kapsel) , som igjen kan føre til hardere, ømme og misformede bryster.
  • Klinikk Haukeland tilbyr det som vi tror er Norges beste protesegaranti: innenfor 6 år etter operasjonen bytter vi dine proteser kostnadsfritt dersom det oppstår en hard kapsel. Dette gjelder alle kostnader ved operasjonen.
  • Ønske om endring: Noen kvinner kan ønske seg en forandring i brystenes størrelse eller form som et resultat av naturlige kroppforandringer (vektendringer, svangerskap, avtagende elastisitet i huden med alder) over tid, eller ganske enkelt som en personlig preferanse.
  • Ruptur av eldre proteser: Selv om nye proteser har minimal risiko for å sprekke, finnes det fortsatt eldre proteser som kan rupturere og kreve utskifting.

Skifte av brystprotese

Proteseskift innebærer ofte en lignende prosedyre som den opprinnelige brystforstørrelsen, men kan være mer omfattende, avhengig av individuelle faktorer og eventuelle komplikasjoner. Oftest velges en litt større protese for å kompensere for det naturlig løsere brystvevet, skapt av den foregående protesen. Andre ganger kan det bli nødvendig å stramme opp brystet (brystløft) i kombinasjon med nye silikonproteser.

Tilnærming og behandling

Behandling av komplikasjoner, slik som kapseldannelse, involverer som regel et proteseskift kombinert med enten fjerning eller spalting av den eksisterende kapselen. Dette er en nøye vurdert prosedyre som krever en erfaren kirurg for å sikre at prosessen skjer med minimal risiko og optimalt resultat. Les mer om våre ulike brystoperasjoner her.

Martin Jørgensen.

Konklusjon: Lytt til din kropp og eksperter

Beslutningen om et skifte av brystprotese, uansett årsak, er en prosess som er best med god informasjon og støtte fra kvalifiserte plastikkirurger. Som følge av de potensielle helseutfordringene og komplikasjonene som kan oppstå, er det helt essensielt å beholde en kontinuerlig dialog med din plastikkirurg og å være åpen om alle endringer eller bekymringer du måtte ha. Når det er sagt, er det viktig å huske på at hver kvinnes kropp er unik, og valgene tatt underveis er personlige og verdifulle steg mot å føle seg mest mulig vel i egen kropp. Her ligger en understreket betydning i å tilby støtte og informasjon som kan hjelpe enhver kvinne med å ta velinformerte beslutninger om sin egen kropp og helse.

Bestill en konsultasjon i dag