Generelt om rynkebehandling

På denne siden kan du lese mer om ulike påstander og generell informasjon om diverse rynkebehandlinger.

Se prisliste

Bestill din neste time for kosmetisk behandling

Bestill din neste time for kosmetisk behandling

Hvorfor medisinsk rynkebehandling?

Mange vurderinger ligger til grunn for enhver behandling, det er aldringsutvikling, hudkvalitet, muskelstyrke, anatomi og mimikk samt hva er kundens forventninger om ønsket resultat. Ut i fra dette velger behandler produkt, det betyr er dette en muskeldreven rynke eller er det en rynke som trenger å fylles opp?

Er det en muskeldreven rynke så bruker vi et reseptbelagt legemiddel som injiseres i muskelen slik at muskelen ikke lenger klarer å trekke seg sammen. Er dette en rynke som kommer av volumtap i huden er det derimot en filler-injeksjon som er nødvendig. Det finnes mange ulike typer fillere, eksempelvis R-geler og Juvderm, og alle har sine spesifikke egenskaper og indikasjoner. Kosmetiske behandlinger er mer komplekse enn man kanskje tror.

Myter omkring medisinsk rynkebehandling

Det florerer mengder av myter omkring medisinsk rynkebehandling. Å reklamere for et reseptbelagt legemiddel er lovstridig, selv om man ser at mange klinikker gjør det allikevel. Så derfor kaller vi denne behandlingen der et toksin injiseres i en muskel for «medisinsk rynkefjerning».

Det man kan si er at selve toksinet er ute av kroppen etter 24 timer, og det er ingen risiko eller fare forbundet med bruk av dette legemiddelet. Det har vært i omfattende bruk siden 1960-tallet. Det finnes utallige studier, og det brukes i dag i så stort omfang både på medisinske og på kosmetiske indikasjoner. Vi kan med stor sikkerhet si at det finnes ingen betenkeligheter omkring legemiddelet.

Bivirkinger

Til å være verdens mest potente toksin, er det overraskende lite bivirkninger av dette legemiddelet. Vel og merke om det settes i riktig muskel i riktig dose. Det er mange muskler i ansiktet på et forholdsvis lite område, så her ligger musklene lag på lag og side om side. Så hvis dosen er litt for stor eller ikke settes i rett muskel, vil man kunne få bivirkninger av at omliggende muskler er påvirket.

Dette kan være skjeling, tunge øyelokk, pannen som blir tung osv. Derfor vil man ikke at kunden skal trene hardt rett etter behandling, eller ta ansiktsmassasje eller gjøre ting som innebærer klemming og press på muskler som er behandlet.

Hvem kan ikke behandles?

  • Gravide og ammende
  • Pasienter med sykdom i muskel/nervesystem (ALS, Eaton Lampbert) eller som utredes for dette.

Medisinsk rynkebehandling har effekt på depresjon?

Stadig flere har fått med seg ulike fagartikler og studier som er gjort i forhold til dette legemiddelets effekt på behandlingsresistent depresjon. Studien de fleste henviser til er der man behandler sinnarynke/bekymringsrynken mellom øyebrynene på 30 personer med behandlingsresistent kronisk depresjon. En gruppe fikk placebo, det vil si injeksjon som ikke innehold virkestoff, og en gruppe fikk legemiddelet. Pasientene visste selvsagt ikke hvem som fikk hva. Etter seks uker var symptomene på depresjon redusert med 47 prosent hos de som fikk legemiddelet, men med bare ni prosent i kontrollgruppa. Effekten av injeksjonen var enda større ved slutten av studien, etter 16 uker. Dette var en randomisert kontrollert studie, det vil si at studien er av god kvalitet og er pålitelig.

Les om studien her

Professor Tilmann Kruger ledet studien, og forklarer at vi uttrykker følelsene våre med ansiktsutrykk. Våre ansiktsuttrykk sender igjen signaler til hjernen slik at følelsene blir forsterket, som igjen fører til at følelsesmusklene i ansiktet aktiveres. Dersom vi utfører medisinsk rynkefjerning på ansiktsmuskulaturen, bryter vi denne sirkelen.

– Legemiddelet kan være en effektiv og billig tilnærming ved depresjon, mener forskerteamet med Dr. Kruger i spissen.

Flere studier er gjort på dette hvis man har lyst til å lese mer:

Se flere studier her

Vi finner riktig løsning sammen med deg

Vi på Klinikk Haukeland vil sammen med deg sørge for at vi velger det som er best for deg etter en samlet vurdering. Vi er genuint opptatt av at våre pasienter skal få en så trygg og god behandling som mulig, og samtidig skape resultater man kan være stolt av. Vi oppfordrer deg til å bestille en uforpliktende konsultasjonstime hvor vi sammen går igjennom dine ønsker og behov, samt besvarer dine eventuelle spørsmål før en potensiell behandling.

Portrett av våre ansatte - klinikk haukeland

Hva sier våre pasienter

Book en uforpliktende konsultasjonstime

Vi er her for deg

Har du noen spørsmål?

Vi forstår at mange har spørsmål når det kommer til denne type behandling. Vi besvarer deg mer enn gjerne på det du måtte lure på.