Dr. Kjetil Stubberud

Overlege, Plastikkirurg

Kjetil Stubberud er spesialist i generell kirurgi og plastikkirurgi. Han har jobbet som kirurg siden 1995. Utdannet plastikkirurg ved Ullevål/Rikshospitalet hvor han var overlege fra 2005. Fra 2007 til 2017 ansatt ved Drammen Private Sykehus /Teres Drammen/Aleris Drammen. Fra 2010 også ansatt ved Drammen Sykehus med ansvar for brystrekonstruksjoner.

Dr. Stubberud er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk plastikkirurgisk forening og den internasjonale plastikkirurgiske foreningen ISAPS.