Utstående ører

Utstående ører Utstående ører er en vanlig tilstand, men fremstår i svært varierende grad. Mange lever helt fint med utstående ører, andre plages mer. Operasjonen innebærer som regel at brusken i øret omformes/forminskes. Det finnes et stort antall av ulike metoder og vi velger etter undersøkelsen den metoden som er best egnet for deg. Ønsker…

Priser

Prisliste Under finner du en fullstendig prisliste. Alle priser er et estimat og endelig pris avtales ved konsultasjonen, normalt skjer det ingen endringer i prisen. Prisene gjelder begge sider der hvor annet ikke er nevnt. En operasjon kan være kostbar og mange benytter seg derfor av muligheten til finansieringshjelp. Vi har avtaler med finansieringsinstitusjoner og…