Dr. Thomas Hayes

Thomas HayesOverlege & Karkirurg Dr. Thomas Hayes er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Han har over 20 års erfaring blant annet som kirurg ved kirurgisk avd. Bodø, overlege / avd. overlege på karavd. Ved Sykehuset i Tønsberg, overlege på karavd. Oslo Universitetssykehus,Aker, daglig leder/overlege ved Scandinavian Venous Centre Norge (spesialklinikk for åreknutebehandling) og partner/daglig…

Details