Thomas Hayes

Overlege & Karkirurg

Dr. Thomas Hayes er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Han har over 20 års erfaring blant annet som kirurg ved kirurgisk avd. Bodø, overlege / avd. overlege på karavd. Ved Sykehuset i Tønsberg, overlege på karavd. Oslo Universitetssykehus,Aker, daglig leder/overlege ved Scandinavian Venous Centre Norge (spesialklinikk for åreknutebehandling) og partner/daglig leder/ overlege hos Åreknuteekspertene.

Han er en av karkirurgene i Norge med mest erfaring i behandling av åreknuter med moderne endovenøse metoder. Dr Hayes er medlem av Den Norske Legeforening og Norsk Kar Kirurgisk Forening.

Portrett av Thomas Hayes ved Klinikk Haukeland