Dr. Kjetil Stubberud

Overlege, Plastikkirurg

Kjetil Stubberud er spesialist i generell kirurgi og plastikkirurgi. Han har jobbet som kirurg siden 1995. Utdannet plastikkirurg ved Ullevål/Rikshospitalet hvor han var overlege fra 2005. Fra 2007 til 2017 ansatt ved Drammen Private Sykehus /Teres Drammen/Aleris Drammen. Fra 2010 også ansatt ved Drammen Sykehus med ansvar for brystrekonstruksjoner.

Dr. Stubberud er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk plastikkirurgisk forening og den internasjonale plastikkirurgiske foreningen ISAPS.

Portrett av Kjetil Stubberud hos Klinikk Haukeland i Drammen